PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

"To, co człowiek ma za sobą - to jedynie część; to, co ma przed sobą - to jeszcze wszystko"


    

O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutką psychodynamiczną, absolwentką czteroletniego szkolenia prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyłam dwa moduły specjalizacyjne: psychologię kliniczną chorego psychiatrycznie oraz psychoterapię, dodatkowo Studium Terapii przez Sztukę.

Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora.

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowałam podczas staży i praktyk w takich miejscach jak: Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych (Oddział Kliniczny Leczenia Depresji), Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego, Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego oraz Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji w Krakowie.

Ponadto zdobyte przeze mnie doświadczenia zawodowe związane są z moją prywatną praktyką oraz z 2,5 letnią pracą w Sądowym Szpitalu Psychiatrycznym w Wielkiej Brytanii, w którym miałam kontakt z pacjentami o różnych typach zaburzeń, pracując w Interdyscyplinarnym Zespole Specjalistów.

W latach 2007-2008 byłam Członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologów.

Prowadziłam również wiele warsztatów i szkoleń związanych z tematyką profilaktyki uzależnień, przemocy, tolerancji, rozwiązywania konfliktów, wpływu mediów czy radzenia sobie ze stresem i komunikacją interpersonalną skierowanych dla uczniów, nauczycieli, rodziców, a także komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych.

Doświadczenia związane z różnymi podejściami terapeutycznymi i własne przemyślenia doprowadziły mnie do podejścia psychodynamicznego, które stosuję w pracy zawodowej, i które jest mi najbliższe. Kładę podstawowy nacisk na indywidualizowanie technik psychoterapeutycznych w zależności od psychopatologii i typu mechanizmów obronnych pacjenta.

Skontaktuj się:

 •   607 324 785
 •   ul. Krowoderska 71A/5, Kraków

Formularz kontaktowy

Aby umówić się na spotkanie lub zasięgnąć dodatkowych informacji proszę o kontakt
Anna Skrzypek-Musiał
Tel: 607 324 785
E-mail: gabinet.terapeutyczny@gmail.com
Adres gabinetu: ul. Krowoderska 71A/5

Oferta

Konsultacja psychoterapeutyczna

Zwykle proponuję od jednego do trzech spotkań w celu określenia problemu oraz wybrania odpowiedniej formy pomocy.
Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży

Jest to długotrwała forma pomocy dostosowana do potrzeb pacjenta, mająca na celu trwałe zmiany osobowości. Stosowana m.in. u osób z depresją, nerwicą, lękami, zaburzeniami osobowości, przeżywających trudności w budowaniu trwałych związków oraz chcących zrozumieć siebie i swoje życie.

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest konsultacją, która pozwoli na rozeznanie się w trudnościach i podjęciu najlepszej formy pomocy. Praca terapeutyczna opiera się na cyklu systematycznych spotkań, które najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Sesja trwa 50 minut, a ich ilość zależy od poziomu zaburzeń, czy skali problemu szukającej pomocy osoby.

Rodzaj interwencji psychologicznej czy psychoterapeutycznej świadczonej przeze mnie dostosowany jest do problemu z jakim zgłasza się dana osoba. Pomoc skierowana do osób, które doświadczają uciążliwych trudności w funkcjonowaniu, trudności psychologicznych, ale również do tych, którzy pragną zwiększyć swoją samoświadomość, lepiej wykorzystywać swoje zasoby, umiejętności.

Komu pomagam

Zapraszam osoby, które:

 • Doświadczają takich stanów jak zaburzenia nastroju czy emocji (depresji)
 • Doświadczają trudności w kontaktach rodzinnych i społecznych, wchodzą w niesatysfakcjonujące dla siebie związki
 • Na co dzień odczuwają niepokój czy lęk, czasami niewiadomego pochodzenia
 • Cierpią z powodu napadów paniki, fobii, obsesji, czy natrętnych myśli
 • Odczuwają, że z ich organizmem dzieje się coś złego, choć diagnozy medyczne wykluczają to podłoże
  (cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych np. bóle głowy, pleców, serca czy dolegliwości żołądkowe)
 • Doświadczają kryzysu w swoim życiu (rozwód, strata kogoś bliskiego, problemy społeczne)
 • Mają trudności w odnalezieniu przyczyn swojego złego samopoczucia
 • Odczuwają, że mają problemy w związku z partnerem
 • Przeżywają poczucie winy
 • Odczuwają samotność i niezrozumienie
 • Znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej wywołanej okolicznościami losowymi
 • Mają trudności z adaptacją do nowej pracy, nowego miejsca
 • Są sfrustrowane, odczuwają syndrom wypalenia zawodowego
 • Często odczuwają dużą złość, która obniża ich jakość życia
 • Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • Doświadczają różnych objawów stresu, z którymi nie potrafią sobie poradzić
 • Mają potrzebę lepszego poznania siebie oraz chcą zrozumieć przyczyny swoich problemów

O psychoterapii

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych oraz wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej – na przykład po stracie bliskiej osoby, rozstaniu, zwolnieniu z pracy. Jej głównym celem jest zmniejszenie cierpienia pacjenta i polepszenie jakości życia przez rozmowę i nadawanie zrozumienia wewnętrznym konfliktom psychicznym. Odbywa się to w bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej o zasadę tajemnicy zawodowej i empatii terapeuty.
Aby psychoterapia była skuteczna potrzebna jest motywacja do zmiany ze strony pacjenta oraz regularność spotkań.
Psychoterapia to rodzaj szczególnego spotkania dwóch osób; cierpiącego człowieka, pragnącego wsparcia i pomocy w rozwiązaniu jego trudności, oraz terapeuty, wyposażonego w wiedzę, doświadczenie i umiejętność empatyzowania w dialogu z drugą osobą.
Celem terapii jest dotarcie do tych ważnych przeżyć danej osoby, które warunkują jej dzisiejsze funkcjonowanie. Ważne jest aby zrozumieć w jaki sposób doświadczenia człowieka doprowadziły do takiego przeżywania rozmaitych faktów z jego życia, do jego postaw, przekonań, decyzji, zachowań, które powodują w konsekwencji to, że osoba zgłaszająca się po pomoc terapeutyczną, nie odczuwa w pełni satysfakcji z życia, bądź wręcz czuje się nieszczęśliwa, niespełniona, czy też czuje brak.

Jak wygląda psychoterapia w praktyce?

Po podjęciu decyzji o psychoterapii wspólnie ustalamy zasady stałych spotkań. W trakcie sesji pacjent mówi terapeucie to, co uzna za ważne czy po prostu warte powiedzenia, bez żadnych narzuconych czy zadanych przez terapeutę tematów. Mogą to być bieżące wydarzenia, przemyślenia, uczucia, sny, skojarzenia i inne. Zadaniem terapeuty jest pomóc zrozumieć ich znaczenie w odniesieniu do życia psychicznego pacjenta i problemu, z jakim się zgłosił.

Jak „działa” psychoterapia?

Najkrócej mówiąc psychoterapia opiera się na specyficznej relacji pacjenta z terapeutą, która zawiązuje się w toku kolejnych spotkań. W takich warunkach pacjent ma możliwość zrozumieć i przepracować różnego rodzaju trudności. Często są one wynikiem powtarzania wcześniejszych sposobów radzenia sobie z bolesnymi doświadczeniami. Sposoby te utrwalone przez lata i powtarzane automatycznie w nowych okolicznościach są nie tylko nieskuteczne, lecz często prowadzą do nowych konfliktów.

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań

W procesie psychoterapii potrzebna jest przestrzeń, by móc omówić i przepracować tak doświadczenia bieżące, jak i przeszłe. Jeśli uświadomimy sobie, że nasze problemy powstawały często w ciągu wielu lat, oczywiste staje się, że będziemy potrzebować czasu i pomocy terapeuty, by je przepracować. Aby zmiany były trwałe potrzebna jest regularna praca i odpowiednio długi czas. Dlatego psychoterapia trwa tyle, ile potrzeba, by wprowadzić i utrwalić pożądane zmiany.

Cennik

Konsultacja (50 minut) – 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 minut) – 100-  120 zł

Psychotherapy in English (50 minutes) – 150 zł

W pracy przestrzegam wszystkich standardów etyki zawodowej. Uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość.
Dbam o wysoki standard mojej pracy przez stałe doskonalenie zawodowe, systematycznie uczestniczę w superwizjach,
tzn. konsultuję swoją pracę u psychoterapeuty z tytułem superwizora.

Kontakt

Aby umówić się na spotkanie lub zasięgnąć dodatkowych informacji proszę o kontakt
Anna Skrzypek-Musiał
Tel: 607 324 785
E-mail: gabinet.terapeutyczny@gmail.com
Adres gabinetu: ul. Krowoderska 71A/5